Skip to content

Staff : Omer Sheriff-Patel

Following is information for Omer Sheriff-Patel:
Staff Details

Omer Sheriff-Patel

opatel@syr.edu